Charpyho kladiva

Doplněním snímače úhlu na osu kyvadla kladiva a zpracováním signálu pomocí SW LabNET.Charpy lze zvýšit přesnost odměřování provedené nárazové práce a pomocí archivace zkoušek zjednodušit práci s Charpyho kladivem.

U automatických kladiv vybavených motorem pro posuv ramene do výchozí polohy možnost dovybavení o ovládání motoru posuvu.