Hydraulické stroje

Hlavní částí nového řídícího systému je hydraulický servoventil MOOG, který na základě signálu z řídící jednotky EDC220 rozděluje tlak oleje do hydraulického válce stroje. Vstupem tohoto ventilu je přívod oleje s tlakem 350 bar z hydraulického agregátu, výstup ventilu je veden do válce stroje, kde pomocí pístu posouvá příčník stroje. Druhý výstup ventilu slouží k odvedení přebytečného tlaku oleje zpět do nádrže agregátu. Přímo do válce stroje je napojen měřící snímač tlaku oleje Hottinger, signál ze snímače je zpracován řídící jednotkou.

V režimu, kdy je příčník stroje regulován na konstantní nárůst zatížení v základních jednotkách N/sec, je hodnota snímače tlaku použita jako zpětná vazba regulačního algoritmu a na základě vyhodnocení je pomocí servoventilu upravován tlak oleje ve válci, čímž je dosaženo požadovaného zatížení.

Pro měření pozice příčníku je na rám stroje umístěn lankový snímač dráhy s výsuvným ocelovým lankem spojeným se spodním příčníkem stroje. Snímač generuje digitální pulsy podle vytažení lanka s přesností 2µm, což je také přesnost měření dráhy příčníku. Stejně jako u snímače síly je i tento signál veden do řídící jednotky, kde je využit opět pro zpětnou vazbu regulace, nyní při režimu řízení posuvu příčníku v mm/sec.

Nové možnosti řízení posuvu stroje

Po modernizaci lze na stroji využít následující režimy zatěžování včetně jejich kombinací:

 • Konstantní posuv na zvolenou pozici, zatížení nebo deformaci měřenou extenzometrem a to s volitelnou rychlostí v základních jednotkách mm/sec a N/sec.
 • Regulace konstantní pozice příčníku nebo zatížení vzorku po zadanou dobu.
 • Cyklické zatěžování s průběhem sinus, trojúhelník, obdélník a trapezoid s možností nastavení frekvence a amplitudy pomocí dvou mezí a to v jednotkám mm a N.

Komponenty modernizace

 • Servoventil
  • MOOG 20(40) l/min , ovládání ± 10V (⇑ zobrazen na snímku)
  • MOOG 60 l/min , ovládání 4-20mA
 • Snímač polohy příčníku nebo pístu
  • Lankový IRC snímač (⇑ zobrazen na snímku)
  • Bezkontaktní IRC snímač
  • Bezkontaktní SSI snímač, vhodný pro dynamické aplikace
 • Snímač síly
  • Tenzometrický snímač tlaku oleje umístěn v tlakové větvi
  • Tenzometrický snímač síly v tahu/tlaku
 • Dálkový ovládač pro obsluhu stroje

Instalace nového agregátu tlakového oleje

Pokud se rozhodnete pro modernizaci hydraulického stroje, je vhodné vyměnit stávající čerpadlo tlakového oleje za nový hydraulický agregát. Na snímku níže je zobrazen běžně používaný agregát, včetně principu napojení na modernizovaný stroj. Přívod oleje do servoventilu a dále pod píst je zobrazen červeně. Modře pak odpad přebytečného oleje ze servoventilu zpět do agregátu.

Podle předpokládáného využití stroje je nutné případně agregát doplnit o chladič oleje, případně do obvodu doplnit hydraulický akumulátor.

Pozn: V uvedeném popisu funkce a vyobrazení instalace se jedná o modernizaci stroje EU40 z bývalé NDR. U strojů jiných značek se může provedení modernizace lišit.