Tvrdoměry

Princip modernizace tvrdoměrů spočívá v náhradě stávajícího optického systému vyhodnocení provedeného vpichu. Základem nového systému je průmyslová CCD kamera s rozhraním Firewire. Pro optimalizaci snímku provedeného vpichu pro tento konkrétní typ kamery byl vyvinut speciální tubus, obsahující kvalitní optické čočky. Tento optický tubus, na jehož konci je upevněna kamera, nahrazuje stávající systém a je vložen do těla tvrdoměru. Snímek sejmutého vpichu je takto rozměrově upraven podle plochy CCD čipu v kameře.

Dalším důležitým faktorem, který je u aplikace tohoto typu nutné sledovat je teplotní stabilita kamery, kde je nutné zajistit stálost rozměrů sejmutého vpichu za různých okolních a pracovních teplot jak prostředí, tak i samotné kamery, která se vlastní činností zahřívá. Kamera je s PC spojena pomocí Firewire rozhraní, které je součástí většiny dnes dostupných PC.

Podporované typy CCD kamer

  • Firewire CCD kamery Basler
    • Automatické nastavování obrazu (jas,kontrast, úroveň černé)
  • Analogové kamery s výstupem PAL
    • Analýza obrazu pomocí PCI karty fy National Instruments
    • Podpora prakticky libovolné analogové kamery

Výměna osvětlení vpichu

Pro správně sejmutí snímku vpichu na testovaném vzorku je nutné vyměnit stávající osvětlení realizované žárovkami za LED pás, který nasvítí provedený vpich ideálně ze všech úhlu, takže zamezí vyhodnocení odrazu světelného zdroje ve vpichu. Zárověň je nutné zvolit osvětlení s vlnovou délkou vyhovující požadavkům použité kamery, nejčastěji odstín červené barvy.

 
Pozn: V uvedeném popisu funkce a vyobrazení instalace se jedná o modernizaci tvrdoměru HPO3000 z bývalé NDR. U tvrdoměrů jiných značek se může provedení modernizace lišit.