Zkoušky v axiálním a torzním zatěžování

Vstupní požadavky na vývoj zařízení

Primárním požadavkem výzkumného programu byly dlouhodobé cyklické zkoušky s frekvencí 10Hz a zatěžováním v tahu/tlaku s kombinovaným synchronním zatěžováním ve skrutu. Požadované rozsahy pro zátěžovou sílu v tahu/tlaku jsou stanoveny na 100kN a ve skrutu na 1kNm, zdvih pístu min 150mm a rotační pohyb 180°

Měřící systém musí být doplněn o vhodný extensometer pro měření axiální i torzní deformace.

Řídící systém musí být otevřený, musí podporovat již využívaný Hw firmy National Instruments, výhodnou je podpora vývojového prostředí LabVIEW.

Měřená data průběžně exportovaná do SQL databáze a binárních souborů, soubory musí být kompatibilní s produkty NI Diadem a Matlab. Disky pro ukládání měřených dat jištěné technologií RAID.

Vývoj, relizace

Během vývoje zařízení bylo s výhodou využito 3d modelování s možností simulace a pevnostní analýzy. Ve spolupráci s předním výrobcem hydraulických prvků byl pro naše účely vyroben speciální kombinovaný hydromotor.

Pro samotný řídící systém byly využity regulátory EDC, které nabízí možnost synchronizace pohybu. Pro účely řízení dvou os byl rozšířen sw modul LabNET.Workbench. Pro možnost využití zařízení ve vlastním vývoji v LabVIEW lze využít již používaný driver LabDOPE v.2.

Již nainstalovaný hydraulický agregát s výkonem 65l/min byl modifikován tak, aby jej bylo možné řídit pomocí PLC Simatic S7-1200, pomocí protokolu Modbus/TCP, který je standartně implementován v systému Workbench. V laboratoři již používaný zkušební stroj Inova byl také zmodernizován, doplněn o Workbench a připojen do lokálního segmentu sítě Ethernet.

Jako SQL server je využit mySQL nad systémem Linux Ubuntu Server.

Extensometer pro měření axiální/torzní deformace

Použitý model Epsilon 3550 výrobce EpsilonTech USA .