Autorská práva, prohlášení o dostupnosti
Autorská práva

Vlastníky a provozovateli internetových stránek www.labcontrol.cz je společnost LabControl, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen provozovatelé).

Provozovatelům náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.labcontrol.cz, včetně textu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tyto pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek provozovatelů.

Ochranné známky

Na těchto stránkách jsou odkazovány nebo uváděny odkazy na stránky, popisovány produkty, případně jen uváděny názvy, které jsou chráněny ochrannými známkami a jejichž vlastníkem není společnost LabControl s.r.o.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.labcontrol.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemají provozovatelé kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 3.0.

Stránky jsou koncipovány pro pro prohlížeče Windows® Internet Explorer 9 a vyšší, Mozilla Firefox, Opera™, Apple® Safari. V ostatních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.

©2020 LabControl® s.r.o. WebDesign: Střílka Dušan web@labcontrol.cz