Software
LabNET
LabNET

Modulární koncepce podpory připojených zařízení

Obsluha připojených Hw zařízení je v aplikaci LabNET modulární, specifika jednotlivých zařízení jsou plně oddělená o samotné aplikace. Aplikace si při startu načítá tzv. HAL drivery podle toho, která zařízení jsou aktivní a tyto drivery pak plní funkce specifické pro každé aktivní zařízení. Tzv. master driver, může být aktivní vždy pouze jeden, má na starost obsluhu řídicí jednotky (DOLi EDC,TEDIA LAB-1 a další) a zároveň kordinaci a synchronizaci ostatních aktivních driverů. Pro aplikaci LabNET je skupina aktivních driverů celek, kterým lze ovládat sadou API funkcí kontrolér stroje včetně všech ostaních připojených zařízení a zároveň seznamem aktivních logických kanálů pro načítání měřených hodnot.

Ke konfiguraci HAL driverů slouží editor, pomocí kterého lze na jednom místě nakonfigurovat všechná připojená zařízení, otestovat konfiguraci pomocí testovací inicializace nebo provézt export/import konfiguračních parametrů do soouboru.

Podpora multijazyčných tiskových výstupů

Pro zajištění tisku protokolu o zkoušce v jiném než českém jazyce je v systému LabNET zabudován slovník pro překlad českých výrazů použitých v protokolu do požadované jazykové mutace. Pokud není pro český výraz nalezen ekvivalent pro požadovaný jazyk, využije LabNET internetovou službu serveru Google Translator a hledaný výraz sám přeloží a doplní do vlastního slovníku do budoucna. Takto lze přeložit protokol o zkoušce prakticky do libovolné jazykové mutace pouhým výběrem požadovaného jazyka.

Pro vlastní editaci lokálního slovníku lze využít samostatnou aplikaci editoru výrazů. Takto lze upravit nevyhovující výrazy vlastní verzí.

Integrace do firemního databazového systému

LabNET je možné konfigurovat tak, aby vybrané hodnoty z provedených zkoušek byly exportovány do databáze firemního informačního systému. Ihned po provedení zkoušky jsou data odeslána do databáze a zkouška je označená jako exportována.

Podporovány jsou SQL servery MS SQL pomocí ODBC i nativního driveru, mySQL pomocí nativního driveru tak i ostatní SQL servery pomocí ODBC.

WorkBench II

Podporované průmyslové protokoly
Základní komunikační protokol řídicích jednotek Siemens Simatic a LOGO8. Podpora tohoto protokolu je v obou aplikacích integrována nejlépe, jak po konfigurační stránce včetně exportu konfigurace do vývojového prostředí TIA Portal, tak i operacemi pro zápis/čtení hodnot v projektu OpenControl a funkcemi LabScriptu. Podobně jako ProfiNET je i Modbus protokol rozšířený v industry aplikacích, zde ve verzi TCP pro komunikaci po Ethernetu. V aplikacích LabNET a Workbench je využíván typicky pro RemoteIO s moduly VIPA SLIO.

Do Hw konfigurace aplikace lze přidávat NI moduly s podporou NI-DAQmx, konkrétně globání kanály specifikované v nástroji NI Max.

Součástí instalace aplikace je knihovna LabVIEW VI prvků, které lze zarhnout do LabVIEW projektu a načítat interní stavy měřených kanálů, případně statusu aplikace.

MQTT je ve svém principu založen na předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálního serveru – brokeru. Momentáně jej lze využít pouze ve Workbenchi pro přenos měřených hodnot na MQTT server. Komunikační protokol nové inicativy Industry v.4. Server protokolu je součástí aplikace LabNET, do Workbenche není momentálně zapracován. Komunikace s optickým měřicím systémem MercuryRT určeným k měření deformací testovaného vzorku. V aplikaci je zabudována obousměrná komunikace, čtení měřených hodnotu ze systému MercuryRT tak i ovládaní systému pomocí API funkcí.

Open.Control v.2.5

Lab.Script

Interně využívá LabNET zabudovaný engine skriptovacího jazyka Lua, který díky možnosti předkompilace do byte kódu nabízí vysoký výkon. Tento engine provádí výpočty nad naměřenými daty, speciální zakázkové průběhy řízení stroje, některé speciální testovací metody atd.

Skripty jsou editovatelné pomocí textového editoru s ColorSyntax podporou a nabízí tak možnost modifikace standardních vlastností aplikace. Kromě vlastního zápisu scriptu je v prostředí editoru dostupná knihovna všech instalovaných funkcí, interní proměnné systému LabNET, seznam definovaných konstant a nápověda.

Export dat

Export naměřených dat průběhů zkoušek, případně vypočtených hodnot do níže uvedených formátů. Některé formáty již ze samotné povahy exportované informace nejsou dostupné ve všech modulem systému LabNET.

  • Bmp,Jpg
  • XML
  • MS Excel .xls
  • ASCII .csv .txt
  • LabScript
  • National Instruments TDMS
Screenshots
©2020 LabControl® s.r.o. WebDesign: Střílka Dušan web@labcontrol.cz Autorská práva, bezpečnost stránek, prohlášení o dostupnosti