Automatizace
Konstrukce a výroba, Vývoj software

Kooperace s výrobci automatických testovacích linek v automobilovém průmyslu, případně výroba menších zařízení pro automatizaci rutinních činností obsluhy.

Dle specifikace testovaného dílu navrhneme konstrukci měřicí stanice a po finálním schválení zajistíme výrobu. Během instalace stanice do linky provedeme zapojení kontroléru a kabeláže do rozváděče linky. Po finálním dokončení linky asistujeme při testovacím provozu a ihned provádíme případné úpravy v aplikaci.

Jelikož podporuje aplikace LabNET režim spolupráce s PLC Simatic včetně propracovaných možností rozšíření pomocí LabScriptu, není ve většině případů nutné specifické řešení software. Pokud by nastal požadavek na vývoj specifického software, nabízíme vývoj v nativním C++, C++/CLI a LabVIEW.

Poloautomatická pracoviště

U stanic kontroly kvality s vysokým počtem provedených zkoušek denně přináší automatizování rutinních činností obsluhy zrychlení procesu testu, případně lze dosáhnout minimalizace chyb obsluhy. Dalším z požadavků zákazníků je zajištění kontroly správného třídění otestovaných dilů podle OK/NOK statusu zkoušky, případně i jiných třídicích kritérií. Některé testy vyžadují opakovatelnost uložení testovaného dílu bez zásahu obsluhy.

Nabízíme návrh automatizace s využitím stávajícího zkušebního zařízení, případně i návrh celku včetně zkušebního rámu s pohonem a snímačem zatížení a deformace. Dále pak návrh řídicího automatu včetně algoritmu, u těchto malých úloh většinou vystačí Siemens LOGO8 s komunikací po Ethernetu pomocí protokolu ProfiNET, jehož podpora je součástí aplikace LabNET. K zajištění pohonu manipulátoru jsou využity převážně pneumatické komponenty FESTO.

Plně automatizované linky

Subdodávka měřicích stanic integrovaných do automatických linek kontroly kvality v automobilovém průmyslu. U dodaných stanic jsme dle specifikace testovaného dílu navrhli konstrukci stanice a po schválení 3D modelu stanice zajistili výrobu. K řízení stanice je použita standardní instalace aplikace LabNET, ke komunikaci s PLC linky je využit komunikační protokol ProfiNET.

Komunikace s PLC automatem

Software měřicí stanice zabudované do testovací linky je podřízen řídicímu systému linky, zpravidla se jedná o PLC Siemens Simatic. Po inicializaci měřicí stanice a otevření projektu testu s parametry testovaného dílu přepne obsluha software do 'PLC režimu'. Od tohoto okamžiku je GUI aplikace blokováno proti zásahu obsluhy a veškerou činnost měřicí stanice ovládá nadřazené PLC.

ProfiNet - Siemens Simatic a Logo8

Preferovaná metoda komunikace po rozhraní Ethernet a protokolu ProfiNET, používaná u nových PLC Simatic a LOGO8. Obsluha protokolu ProfiNET je v aplikaci LabNET podporována, ať už z pohledu základní konfigurace a nativních funkcí aplikace, tak i z pohledu podpory v projektech OpenControl a ve scriptech LabScript.

Při konfiguraci protokolu v aplikaci je kromě základních komunikačních parametrů možné definovat i strukturu paketů (DB bloků) přijímaných z PLC a paketů odesílaných do PLC. U odesílaných paketů je určitá část na začátku paketu generovaná aplikaci LabNET automaticky a obsahuje statusy aplikace, ID záznamů zkoušky v databázi, jednotné ID zkoušky v rámci provozu a další informace. Oba DB bloky lze pak doplnit o hodnoty požadované ve vzájemné komunikaci s PLC, aplikace generuje DB bloky podle konvencí používaných u PLC Simatic. Konfigurace komunikace a DB bloků lze exportovat do souboru SCL, takže je možné provézt import přímo do prostředí Siemens TIA Portal.

Hodnoty z konfigurace DB záznamů lze následně použít v aplikaci. Aplikace při změně v přijatém paketu volá trigger, jehož akce je definována pomocí LabScriptu. Takto je možné reagovat na požadavky ze strany PLC. Hodnoty z DB bloků přijatých paketů lze číst a následně použít i v OpenControl projektu, kde lze na základě stavu hodnot podmínit provádění operací v projektu. Hodnoty DB bloků paketů lze číst i zapisovat operacemi v OpenControl projektu a funkcemi LabScriptu.
IO signály

Kromě výše uvedené komunikace pomocí ProfiNETu lze využít i DC24V IO signály kontroléru EDC. V základní konfiguraci je EDC vybaven 8 DIN a 8 DOUT signály, další je možné přidat pomocí rozšiřujících karet.

Podobně jako u ProfiNET komunikace lze zvolit DIN vstupy, které aplikace monitoruje a při detekované změně hodnoty signálu volá LabScript trigger. Tento reaguje na požadavky PLC směrem k aplikaci LabNET. Na výstupní DOUT signály lze mapovat požadované status bity aplikace a akto informovat PLC u aktuálním stavu měřicí stanice.

Všechny DIN vstupy a volné DOUT výstupy lze také použít v OpenControl projektu k podmíněnému provádění operací projetu, dále pak číst a zapisovat stavy DIO signálů pomocí IO operací OpenControl projektu a LabScriptu.

Modbus/TCP

Komunikační protokol Modbus/TCP lze využít pro komunikaci s Remote IO moduly, které jsou alternativou k DIO signálům kontroléru EDC a jsou využívány v projektech automatizace. V praxi je u některých instalací odzkoušeno využití IO modulů VIPA SLIO. Ostatní možnosti konfigurace IO a využití v aplikaci pro potřeby komunikace s PLC jsou stejné jako u IO signálů kontrolérů EDC popsaných výše.

Subdodávky řídicích systémů

Výměna již nevyhovujících a zastaralých systému, nebo doplnění řídicího systému do nového zkušebního zařízení vlastní konstrukce. V těchto případech nabízíme vlastní zkušenosti s vývojem a výrobou řídicího systému, včetně vývoje software.

Na snímcích níže je příklad systému, který byl připraven pro 4 osý testovací stand s řízením hydraulických válců pomocí servoventilů MOOG. V racku jsou umístěny 4 kontroléry EDC v rack provedení, včetně optického oddělení IO signálů a synchronizace všech kontrolérů. Dále pak PLC Simatic 1200 pro řízení hydraulického agregátu a hydraulického rozváděče pro ovládaní ventilů přídavných zařízení. Jako ovládací software byl dodán standardní Workbench.

©2020 LabControl® s.r.o. WebDesign: web@labcontrol.cz Autorská práva, bezpečnost stránek, prohlášení o dostupnosti