Multi-Ax
4 axiální osy s hydraulickým pohonem
 • 4 regulované axiální osy, maximální zatížení 100kN
 • Hydraulický pohon, externí hydraulický agregát 25Mpa
 • Hydraulické čelisti 170kN@35MPa
 • Adapter pro zkoušky v krutu
 • Synchronizace všech os
 • Videoextensometry MercuryRT™, Aramis
 • Software WorkBench II

4 axiální osy s elektromechanickým pohonem
 • 4 regulované axiální osy, maximální zatížení 50kN
 • Elektromechanický pohon, lineární aktuátor
 • Každá osa vybavena středicím adapterem
 • Synchronizace všech os
 • Videoextensometry MercuryRT™, Aramis
 • Software WorkBench II

Axiální/Torzní s hydraulickým pohonem
 • Modernizovaný hydraulický stroj Inova
 • Axiální osa 100kN, torzní osa 150Nm (1000Nm)
 • Hydraulický pohon, centrální hydraulický agregát 25Mpa
 • Hydraulické čelisti Instron 100kN/100NM
 • Synchronizace obou os
 • Videoextensometer MercuryRT™
 • Software WorkBench, WorkBench II + Trasování plochy plasticity

Synchronizace os

U víceosých instalací je zpravidla požadavkem synchronizovat samplování kanálů jednotlivých kontrolérů a případně i synchronizovat spuštění některých operací posuvu, např. přesná synchronizace počátku cyklického zatěžování ve všech řízených osách.

K zajištění této funkce lze rozšířit kontroléry EDC o synchronizaci. V této konfiguraci přebírá jedno EDC funkci Master a ostatní Slave (v aplikaci Workbench je Masterem zpravidla EDC první axiální osy A1). Naše upravena verze synchronizace používá klasický FTP kabel, kterým jsou EDC propojeny do topologie kruhu (na snímcích níže se jedná o žlutý FTP kabel).

V projektu OpenControl je synchronizace rešena speciálním makrem (na 3 snímku níže), kdy po otevření makra lze pro každou osu přiřadit operaci posuvu (pouze operace s podporou synchronizace). Pro každou osu lze specifikovat spoždění před spuštěním operace. Na 3 snímku níže je zobrazena synchronizace operací cykliky v osách A1 a A2, kde cyklika v ose A2 bude o 90° fázově posunuta. Operace na následujících pozicích již nejsou synchronní a jsou spuštěny ihned pro ukončení předchozí operace.

©2020 LabControl® s.r.o. WebDesign: web@labcontrol.cz Autorská práva, bezpečnost stránek, prohlášení o dostupnosti