Modernizace zkušební techniky

Nové požadavky na kvalitu materiálu a zavádění nových norem do výroby zvyšují tlak na možnosti zkušebních strojů. Starší zkušební stroje jsou většinou vybaveny zastaralou měřící elektronikou a řízením pohonu. Tyto systémy ve většině případů neumožňují ukládání naměřených dat, export naměřených dat po firemních sítích a zpětné vyhodnocení. V těchto případech je možné zařízení modernizovat.

Univerzální zkušební stroje tah/tlak
Po modernizaci získá zkušební stroj nové možnosti
 • Celkové řízení stroje pomocí PC (regulace posuvu příčníku a nárustu zatížení)
 • Vlastní řídící software LabNet (možnost úpravy SW dle dohody)
 • Osazení novou řídící a měřící elektronikou
 • Nový pohon posuvu příčníku
 • Nové snímače síly a posuvu příčníku, možnost rozšíření o extensometry
 • Zpracování a ukládání naměřených dat, tisk protokolu o zkoušce
 • Export naměřených dat do stávající firemní sítě (SQL, FTP, File server)
Elektromechanické stroje

Hlavní částí nového řídícího systému je servomotor ovládaný servoregulací, která na základě signálu z řídící jednotky pohání šroub stroje. Horní pevný příčník může být nahrazen nově vyrobeným příčníkem nebo je stávající příčník upraven pro montáž nového snímače síly. Signál ze snímače síly je zpracován řídící jednotkou.

V režimu, kdy je příčník stroje regulován na konstantní nárůst zatížení v základních jednotkách N/sec, je hodnota snímače síly použita jako zpětná vazba regulačního algoritmu a na základě vyhodnocení je pomocí regulace servomotoru upravováno zatížení vzorku.

Během modernizace elektromechanických zkušebních strojů provádíme úplnou výměnu následujících částí:

 • Snímač síly včetně montážní příruby
 • Nový servomotor včetně převodů a řemene
 • Snímač otáček šroubu pro přesnější měření polohy příčníku

Původní měřící elektronika je plně nahrazena novou. Nová řídící jednotka včetně regulace pohonu bývá umístěna v samostatné skříni mimo stroj

Po modernizaci lze na stroji využít následující režimy zatěžování včetně jejich kombinací:

 • Konstantní posuv na zvolenou pozici, zatížení nebo deformaci měřenou extenzometrem a to s volitelnou rychlostí v základních jednotkách mm/sec,N/sec.
 • Regulace konstantní pozice příčníku nebo zatížení vzorku po zadanou dobu.
 • Cyklické zatěžování s průběhem sinus, trojúhelník, obdélník a trapezoid s možností nastavení frekvence a amplitudy pomocí dvou mezí a to v základních jednotkách mm a N.

Hydraulické stroje

Hlavní částí nového řídícího systému je hydraulický servoventil MOOG, který na základě signálu z řídící jednotky EDC220 rozděluje tlak oleje do hydraulického válce stroje. Vstupem tohoto ventilu je přívod oleje s tlakem 350 bar z hydraulického agregátu, výstup ventilu je veden do válce stroje, kde pomocí pístu posouvá příčník stroje. Druhý výstup ventilu slouží k odvedení přebytečného tlaku oleje zpět do nádrže agregátu. Přímo do válce stroje je napojen měřící snímač tlaku oleje Hottinger, signál ze snímače je zpracován řídící jednotkou.

V režimu, kdy je příčník stroje regulován na konstantní nárůst zatížení v základních jednotkách N/sec, je hodnota snímače tlaku použita jako zpětná vazba regulačního algoritmu a na základě vyhodnocení je pomocí servoventilu upravován tlak oleje ve válci, čímž je dosaženo požadovaného zatížení.

Pro měření pozice příčníku je na rám stroje umístěn lankový snímač dráhy s výsuvným ocelovým lankem spojeným se spodním příčníkem stroje. Snímač generuje digitální pulsy podle vytažení lanka s přesností 2µm, což je také přesnost měření dráhy příčníku. Stejně jako u snímače síly je i tento signál veden do řídící jednotky, kde je využit opět pro zpětnou vazbu regulace, nyní při režimu řízení posuvu příčníku v mm/sec.

Instalace nového agregátu tlakového oleje

Pokud se rozhodnete pro modernizaci hydraulického stroje, je vhodné vyměnit stávající čerpadlo tlakového oleje za nový hydraulický agregát.

Podle předpokládáného využití stroje je nutné případně agregát doplnit o chladič oleje, případně do obvodu doplnit hydraulický akumulátor.

Charpyho kladiva

Doplněním snímače úhlu na osu kyvadla kladiva a zpracováním signálu pomocí SW LabNET.Charpy lze zvýšit přesnost odměřování provedené nárazové práce a pomocí archivace zkoušek zjednodušit práci s Charpyho kladivem.

U automatických kladiv vybavených motorem pro posuv ramene do výchozí polohy možnost dovybavení o ovládání motoru posuvu.

Tvrdoměry

©2020 LabControl® s.r.o. WebDesign: web@labcontrol.cz Autorská práva, bezpečnost stránek, prohlášení o dostupnosti